Vánoce v Míšni

Meissen1

Doba adventu je každoročně spojená s vánočními trhy. U našich sousedů v Sasku a zejména v Drážďanech s těmi nejstaršími v Německu. Na tzv. Striezelmarkt se každoročně chystá tisíce návštěvníků. Pro cestovatele, kteří neradi přecpané ulice, náměstí však existuje příjemná alternativa – Vánoce v Míšni. Míšeň (německy Meissen) je saské město ležící severozápadně od Drážďan zhruba s 30 tisíci obyvateli.

Read more